Učebné texty - Úvod

6.11.2009, Peter Tomlein

Učebné texty riešia z teoretického aj praktického hľadiska ekologické a technické požiadavky na používanie, zber a náhrady ekologicky škodlivých chladív v Slovenskej republike. Tieto ekologické a technické požiadavky vyplývajú z požiadaviek Montrealského protokolu a následných dodatkov, z ktorých je zrejmá nutnosť riešenia ekologicky vhodného používania škodlivých chladív v oblasti výroby aj servisu chladiacich a klimatizačných zariadení.

Ďalej: Ekologické vplyvy

Kategórie dokumentu