Zväz na Rácioenergii

24.3.2023, PT, SZ CHKT

DNT po 29. valnom zhromaždení Zväzu 24.3. v ExpoClube

s nasledovným programom:

09.00-09.30 Prezentácia - výstava náradia a ekologických výrobkov, občerstvenie

09.45-10.20 28. valné zhromaždenie SZCHKT v ExpoClube výstavisko Incheba

10:20-11:30 Panelová diskusia s členmi predstavenstva

 

Ocenené práce:     Udelenie ocenení „Chladenie´2023, Ekoservis´2023“ ocenenie osobností a študentskej práce s prezentáciami: 

Ján Jankeje: Lektor Zväzu

Ing. Daniel Lamparský: Znižovanie chladiacej záťaže

Vojtech Maguľák: Chladič nápojov a tepelné čerpadlo z chladiaceho zariadenia

11.40-12.00 Diskusia a záver

 

Viac informácií v časopise Správy 2/2023

 

Kategórie dokumentu