F plyny ako chladivá 5 - Výstup z R22

21.10.2009, Peter Tomlein

Základné informácie o výstupe z HCFCs chladív, predovšetkým z chladiva R22

Kategórie dokumentu