Oznámenie únikov podľa druhu nasadenia v Leaklogu

20.2.2022, SZ CHKT

Dobrý deň používateľom programu Leaklog,

Obraciame sa na Vás s prosbou o oznámenie únikov podľa druhu nasadenia (komerčné, priemyselné chladenie, klimatizácia, …) pomocou funkcie programu Leaklog. Táto funkcia bola doplnená pre potreby plnenia záväzkov SR v rámci Kjótskeho protokolu. Ide o monitorovanie únikov podľa nasadenia chladiacich okruhov.

Požadované údaje sú len sumárne hodnoty únikov a množstiev chladiva v okruhoch podľa nasadenia. Program Leaklog neodosiela žiadne citlivé informácie o zákazníkoch.

Postup je jednoduchý, zaberie len niekoľko minút:

1. Otvorte program Leaklog.

2. Kliknite na tlačidlo Oznámiť údaje certifikačnému orgánu.

3. Prihláste sa so svojimi prihlasovacími údajmi.

4. Kliknite na tlačidlo Vložiť úniky podľa nasadenia z programu Leaklog.

5) Kliknite na tlačidlo Vyplniť v pravom hornom rohu okna programu.

6) Kliknite na modré tlačidlo Uložiť.

Následne môžete program ukončiť.

Keďže kontrola tejto úlohy prebehne na MŽP 2.–5.9.2013 expertným tímom z UNFCCC, prosíme o vloženie údajov do 10.8.2013.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Kategórie dokumentu