SV IIR Potenciál spolupráce VVVT a výrobných podnikov

26.12.2021, SV IIR

SV IIR pozýva pracoviská VVVT základne a výrobné podniky na vyplnenie dotazníkov k zisteniu potenciálu spolupráce.

Dotazníky môžete vyplniť na týchto odkazoch:

Sumarizované výsledky budú poskytnuté všetkým účastníkom prieskumu.

Kategórie dokumentu