Otvorenie novej skúšobne SZÚ na tepelné čerpadlá a chladiacu techniku

 

Otvorenie novej skúšobne SZÚ na tepelné čerpadlá a chladiacu techniku

Online 25. mája 2021

SZÚ Brno založený v roku 1965 patrí pod Ministerstvo priemyslu a obchodu. Certifikáty vydali pre 40 krajín. SZÚ je členom TIC a EHPA. Má 130 zamestnancov a za rok 2020 vyskúšali 1933 výrobkov, vydali 2878 certifikátov preškolili 655 osôb. 

Je to k nám druhá najbližšia skúšobňa tepelných čerpadiel po Arsenal Viedeň.  Po výstavbe troch nových klimatických komôr s novou technológiou prípravy chladu a tepla sa  svojou úrovňou radí rovnocenne medzi 13 skúšobní tepelných čerpadiel v Európe.

Projekt predstavili zľava Ing. Antonín Kolbánek, PhD., Ing. Milan Bašta, Ing. Mario Jankola. Vysvetlili možnosti troch klimatických komôr akusticky, vibračne od seba izolovaných s meraním príkonu, chladiaceho a vykurovacieho výkonu. Dôležitou súčasťou je meranie akustického výkonu podľa normy EN 14 511 s možnosťou merať akustický výkon aj pri maximálnom výkone tepelného čerpadla na objednávku.                                                               PT

Tri nové klimatické komory a velíny na SZÚ

SZÚ v troch nových klimatických komorách môže skúšať až 4 monoblokové a tri splitové  zariadenia s výkonmi vonkajších jednotiek do 80 a 250 kW a vnútorných jednotiek do 35 kW výkonu .

Usporiadanie klimatických komôr a velínov je na nasledujúcej schéme, kde tri klimatické komory sú na prízemí . Na poschodí sú velíny a strojovňa. 

Komora č.1 slúži na skúšanie vonkajších jednotiek do 80 kW.

Komora č.2 je určená na skúšanie vnútorných jednotiek do výkonu 35 kW.

Komora č.3 je najväčšia a je určená na skúšanie zariadení o vyšších výkonov až do 250 kW.

Naľavo akusticky izolovaná klimatická komora s klinovitými telesami na skúšanie vonkajších jednotiek. Napravo velín, kde Tomáš Fiala programátor vytvára programy pre merania, vyhodnocovania, tlač protokolov a podobne. Skúšobňa poskytuje servis meraní  výrobcom tepelných čerpadiel aj v procese vývoja.        

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 6/2021