F plyny ako chladivá 1 - Všeobecne

21.10.2009, Peter Tomlein

Základné informácie pre prevádzkovateľov a odborne spôsobilé osoby o požiadavkách Nariadení ES zákona, vyhlášky NR SR o F plynoch pre chladiacu, klimatizačnú techniku,  tepelné čerpadlá a iné aplikácie

Kategórie dokumentu