Prezenčné školenie na VTZ plynové

 

Prezenčnéškolenie na VTZ plynové

Šamorín 10. máj 2021

Po takmer dvojročnej prestávke sme opäť zorganizovali školenie na vyhradené technické zariadenia plynové v spolupráci s TI Nitra. Zúčastnilo sa ho 10 záujemcov, ktorí zväčšia požiadali o osvedčenie podľa §§ 16 a 18. To znamená nielen na montáž podľa §18, ale aj na revízie podľa § 16, ktorý umožňuje chladiace zariadenie s nebezpečnými plynmi nielen namontovať, ale aj uviesť do prevádzky ak množstvo chladiva je od 3 do 25 kg.

Na získanie § 16 je potrebná maturita a škola technického zamerania, ktorá má v programe predmet materiály. Chladiari majú často prekvapujúce kombinácie vzdelania napríklad gymnázium, VŠ ekonomická, SOUE a sú tak odkázaní na posúdenie príslušného Inšpektorátu práce, či vzdelanie uznajú. 

 

Účastníci vyplnili prihlášky pod dohľadom pracovníka TI Nitra Ing. Dušana Dobsonyho. Výhodou je možnosť získať obe kvalifikácie za jeden deň po absolvovaní školenia, skúšobného testu a ústnych pohovorov

Školenie a skúšky

Otázky na skúšky nájdete v časopise Správy 1,3,8/2014. Skúšky vykonáva aj osvedčenia vydáva TI, ktorá vykonala skúšky. To znamená, ak sú skúšky vykonané v Šamoríne, osvedčenia vydá TI Nitra (predtým IBP Trnava podľa miesta skúšky) podľa potvrdenia o školení a skúške, notársky overeného dokladu o vzdelaní, potvrdenej zdravotnej spôsobilosti nie staršej ako 6 mesiacov a odpovedajúci kolok.

 

Môže vykonávať odborník podľa §§, 16,18 obsluhu podľa §17?

Nie, pretože § 17 nie je nahraditeľný §§ 16 a 18. To zároveň by znamenalo, že pokiaľ by ovládanie chladiaceho okruhu bolo diaľkové cez internet, potom podľa vyhlášky ten, kto ho ovláda, mal mať preukaz obsluhy podľa §17. Preškolenie obsluhy §17 na VTZ kategórie Ai školenie a skúšky obsluhy vykonáva OPO a preukazy vydáva najbližší IBP. Školenie obsluhy VTZ plynové kategórie Bi vykonáva revízny technik. Čiže obsluhu zariadení Bi vo firme, kde majú vlastného revízneho technika si môžu preškoliť. 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 5/2021