Pripravuje sa revízia Nariadenia 517/2014/EÚ – sústreďujú sa pripomienky

 

Pripravuje sa revízia Nariadenia 517/2014/EÚ – sústreďujú sa pripomienky

            Európou prebieha vlna pripomienkovania nariadení o F plynoch. Pripomienky sústreďuje nemecká organizácia Okorecherche. Okrem členských štátov pripomienkujú asociácie za výrobcov, prevádzkovateľov rôznych druhov zariadení, ktoré využívajú chladiace okruhy a tiež asociácia združujúca servisné, montážne firmy. Stručne uvádzame výpis pripomenok za organizácie SZ CHKT, AREA, EHPA a EPEE:

 

SZ CHKT:

 • Fixný detektor nie pre otvorený priestor
 • Uvádzanie Nariadení na osvedčeniach a certifikátoch
 • Certifikáty firiem aj na alternatívne chladivá
 • Hranica 3 kg pre všetky kvalifikácie aj pre Mobklim
 • Nadväznosť kvalifikácií CO2 a HC na Nar 2015/2067
 • Zaviesť dostupnú databázu CO a certifikačných programov na EK
 • Predaj predplnených split cez CO a cez záruku
 • Uplaniť kontrolný mechanizmus na web predaj

 

AREA:

 • Znížiť hranicu 3 kg na 2,5 kg
 • Kat. I pre CO2 od 3 kg, pre horľavé od 1 kg
 • Nové kvalifikácie na CO2 a horľavé
 • Doklad a predaji a montáži AC v obchodoch uchovávať 5 rokov
 • Recyklácia možná po 6 mesiacoch používania chladív
 • Kontroly tesnosti CHO s A2L a A3 raz za rok
 • Centrálnu web databázu prevádzkovateľov
 • TEWI namiesto GWP

 

EHPA

 • Bojuje o udržanie syntetických chlafív ktoré dominujú v tepelných čerpadlách
 • Píšu katastrofické scenáre pre TČ, ak by sa syntetické chladivá R410A, R134a, začali vyraďovať v rámci:
 • Fgas nariadenia
 • PFAS - Reach

 

EPEE

 • Snaží sa presadzovať F gas Nariadenia s využitím syntetických chladív
 • Oponujú voči prílišnému presadzovaniu sa HC chladív napríklad v klimatizácii

 

Vaše pripomienky sú vítané

            Ak Vás výpis pripomienok vybraných organizácií zaujal a máte vlastné návrhy, ako by sa mali Nariadenia o F plynoch po roku 2023 zmeniť, napíšte nám na Zväz. Na EK sa sústredí mnoho pripomienok od výrobcov, prevádzkovateľov i servisu. My očakávame od EK a EP, že udrží dôveryhodnosť, spoľahlivosť, predvídateľnosť európskej legislatívy. Ak aj sú Nariadenia písané jasnou rečou, ich implementácia v členských krajinách nie je rovnaká. Vnímanie nariadení z pohľadu výrobcov prevádzkovateľov či servisu sa taktiež líši. Preto je mimoriedne dôležité, aby nariadenia ostali vyvážené, predvídateľné a prijateľné pre všetky strany.       PT

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2021