7. medzinárodná IIR konferencia Compressors 2009

13.10.2009, Peter Tomlein

29.9.-2.10. Papiernička, Červený Kameň a zámok Smolenice

Predsednícky stôl pri otvorení konferencie

Zľava Václav Havelský, Didier Coulomb, Fridrich Busch, Harald Kaiser

Zľava Paolo Valero, Jenis Johansen, Tim Vink, Felix Flohr, Hermann Halozan

Naľavo diskutuje Kim Tiow Ooi zo Singapore a napravo Norbert Kämmer z Nemecka

Kategórie dokumentu