Zasadnutie pracovných sekcií B a E pri IIR

13.10.2009, Peter Tomlein

Na pracovnom stretnutí riaditeľ IIR predstavil zámery tejto organizácie. Diskutovalo sa aj k zameraniu, času a miestu ďalšej konferencie. Účastníci sa zhodli, že konferencia s názvom Compressors v Papierničke je vo svete známa značka a nie je dobré čokoľvek na tom meniť. Je to konferencia, ktorá je organizovaná striedavo s rovnomennou konferenciou v Purdue v USA. Ďalší termín konferencie vzhľadom na kongres IIR v roku 2011 v Prahe a výstavu Chilventa v Norimberku bol navrhnutý na rok 2013.

Ohňostroj v Smoleniciach

Konferencia bola úspešná

V čase krízy sa na konferenciu prihlásilo 90 zahraničných účastníkov. Z celkom viac ako 80 prihlásených prednášok na IIR konferencii v Papierničke odznelo 71 a na našej konferencii v Smoleniciach ďalších 15. Takmer 100 prednášok. Na konferencii účastníci veľmi pozitívne hodnotili podmienky v Papierničke na rokovanie viacerých sekcií. Príjemným prekvapením bola vysoká úroveň prezentácie prednášok, množstvo pohyblivých demonštrácií funkcie jednotlivých častí kompresora, teplotných zmien a podobne bolo. Účastníci z Japonska, Brazílie, Singapore, kde vyrábajú viac ako tri kompresory na jedného obyvateľa (u nás necelé dva) sa hlásili ku budúcej konferencii s ponukou na prácu vo vedeckých výboroch a podobne. Odchádzali však nadšení nielen odborným programom, ale aj spoločenským programom v prekrásnom prostredí pivníc hradu Červený kameň a na zámku v Smoleniciach, s aktívnou zábavou pri simulácii práce kompresora, tombole, pri tanci s mladými, krásnymi mažoretkami ap.

Kategórie dokumentu