Didier Coulomb a Ladislav Nagy odovzdali ocenenia

13.10.2009, Peter Tomlein

Didier Coulomb odovzdal ocenenia organizátorom a Prof. Cesarovi. Deschamps

Ocenení boli autori s piatimi príspevkami a sponzori konferencie

Ladislav Nagy ocenil výrobky zo závodov Embraco a Danfoss na Slovensku

V tombole účastníci získali klobúk pltníkov, sošky fujaristov a fujary

Kategórie dokumentu