Pevné hranice pre klimatizáciu a komerčné chladenie

1.10.2005, Peter Tomlein

Na valnom zhromaždení Sekcie CHKT pri SOPK 9.12. 2005 na TSÚ Piešťany riaditeľ odboru pre odpady na MŽP SR Ing. Peter Gallovič a zodpovedný pracovník za elektrodpad Ing. Straňák jasne definovali výrobky v oblasti klimatizácie i komerčného chladenia, ktoré spadajú pod Zákon o odpadoch č. 733/2004 Z.z. a ktoré nie.

Naľavo vedľa pána Nagya na otázky odpovedá riaditeľ odporu pre odpady na MŽP SR Ing. Peter Gallovič. Napravo prezentáciu o inšpekciách klimatizačných zariadení si pripravuje Ing. Löffler.

Generálny riaditeľ Envidomu Martin Cirhan vysvetľuje systém spätného odberu elektrozariadení a Ing. Manas pripomenul podmienky testovania prepravného chladenia

Limity EÚ sú pre nás vysoké!

 Zozbierať 4 kg elektrického a elektronického odpadu na obyvateľa je pre Slovensko podstatne ťažšia úloha ako pre západné krajiny EÚ. Uvedené množstvo je pre západné krajiny len 33 % z predaného množstva, pričom u nás je to viac ako polovica. Jednoducho povedané u nás sa nielen menej nakupujú domáce spotrebiče, ale ich aj dlhšie používame. A tak sme nútení vyjednávať o znížení uvedeného limitu, ktorý by sme mali dosiahnuť postupným nábehom už v roku 2008. Chladničky a mrazničky z uvedeného limitu tvoria takmer 50 %.

Právne normy vo vzťahu k zabezpečeniu zberu a recyklácie chladiacich zariadení

13.8. 2005 vstúpila do platnosti novela Zákona o odpadoch č. 733/2004. Limity zhodnotenia sú v Nariadení vlády č. 388/2005 Z.z. a recyklačné poplatky vo vyhláške MŽP k Zákonu č. 208/2005 Z.z. Vyhláška zároveä uvádza zoznam elektrozariadení, ktoré spadajú pod Zákon a sú tiež uvedené na stránke www.enviro.gov.sk.

Zatiaľ len Arguss a Enzo

 Povinnosť registrácie výrobcov bola do 30.6.2005. MŽP tolerovalo oneskorenie do konca roka 2005. Na uvedenej web stránke je uvedený nielen zoznam výrobcov, ale tiež zoznam autorizovaných organizácií oprávnených na zber a recykláciu chladiacich zariadení. Zatiaľ medzi patria len Arguss s.r.o. Bratislava a Enzo Veronika Dežerice. Predpokladá sa, že už vybudovanú technológiu na recykláciu elektrospotrebičov prispôsobí na recykláciu chladničiek (odsávanie nadúvadiel pri drtení izolácie) spoločnosť Elektro Recycling s.r.o Banská Bystrica.

Recyklačný poplatok

Nie je to poplatok do recyklačného fondu

Uviedol to Ing. Peter Gallovič. Ide o poplatok pre zabezpečenie systému zberu a recyklácie elektrozariadení. Je to viditeľný poplatok, ktorý zaplatíme pri kúpe nového elektrospotrebiča a pracujú s nim buď samotní výrobcovia ak sa rozhodnú riešiť zber a recykláciu individuálne alebo organizácie, ktorí združujú výrobcov a zabezpečujú kolektívne riešenie. Takéto riešenie predstavil generálny riaditeľ Envidomu Martin Cirhan podľa nasledovnej schémy:

Dokladovať a financovať sa musí celý tok

Do systému zberu sa môžu zapojiť aj naši členovia. Za jednu chladničku sa platí 40Sk. Envidom zabezpečuje financovanie a zodpovedá za recykláciu respektíve zneškodnenie nepoužiteľných materiálov. To znamená aj CFC látok, ktoré sa už nesmú používať pri servise a sú nebezpečným odpadom. Predpokladá sa, že prísun chladničiek na recykláciu s CFC látkami bude dominovať aj po roku 2015.

Kategórie dokumentu