Climaveneta nás čakala učupená v údolí na úpätí hory Grappa

1.4.2008, Peter Tomlein

Cestou na MCE v Miláne 13. marca 2008 sme navštívili firmu Climaveneta v Bassane del Grappa. Privítal nás sympatický Guido Alessi spolu s Ing. Petrom Fabiánkom. Pán Alessi nás po krátkej prezentácii previedol jedným zo štyroch výrobných závodov firmy. Dva sú v Taliansku, jeden v Číne a jeden v Španielsku. Prevažne firma vyrába chladiče vody, ktorých sme na výstave v Miláne videli veľké množstvo rôznych konštrukcií. To, že firma dokáže konkurovať lacnejšej čínskej výrobe je vďaka zavedenej výrobnej tzv. Kaizen filozofii, pochádzajúcej z Japonska, spočívajúcej striktnom dodržiavaní nadväznosti 4 atribútov a to: plánovania, výroby, kontroly a dodávky tak, aby celý proces bol čitateľný samozrejme i spätne pri zisťovaní nekvality výroby. Heslo je nepracovať rýchlo ale presne. Podľa pána Alessiho zavedením Kaizen filozofie znížili potrebné výrobné plochy a zvýšili nielen produkciu ale aj jej kvalitu.

Pán Guido Alessi nás najskôr poinformoval o výrobnom zameraní a potom previedol výrobou

Pán prezident Zväzu odovzdal pánovi Alessimi knižku o Bratislave a zvonček ako symbol našej konferencie o kompresoroch. Hoci Climavenetu sme našli učupenú na úpätí Álp, jej stánok na výstave v Miláne (pozri obrázok napravo) patril medzi najväčšie

Climaveneta Bassano del Grappa

Vo svojom výrobnom programe majú predovšetkým chladiče vody so skrol, skrutkovými, i rýchlostnými kompresory – i bezolejovými turbocormi. So skrutkovými a rýchlostnými kompresormi používajú chladivo R134a. Tam kde sú skrol kompresory používajú chladivo R410A. Minichillery so skrolmi sú vyrábané v rozsahu od 18 do 45 kW. Tieto produkujú nielen chladnú, ale aj teplú vodu na kúrenie i hygienu o teplote cca 50 °C pri vonkajšej teplote aj pod -10 °C. Zamerali sa na energetickú efektívnosť pri čiastočnom zaťažení a voči verzii s chladivom R407C dosiahli až 38 % úspory pri ESEER >4,1. To sa dosiahlo zaradením dvoch, troch kompresorov na jednom ráme, tak aby pri čiastočnom zaťažení bežal len jeden respektíve dva z nich pri optimálnom prevádzkovom režime. Takéto tzv. tandemy kompresorov nepotrebujú špeciálne olejové hospodárstvo a tak sa cena priveľmi nenavršuje a tiež v porovnaní s invertorom sú lacnejšie.

Basano del Grappa

 Climaveneta sa nachádza v mestečku Bassano del Grappa pomenovanom po jeho zakladateľovi, rímskom umelcovi Bassanovi, asi 2 storočia pre našim letopočtom. Pôsobili tu maliar Albrecht Dürer a Napoleon tu strávil niekoľko mesiacov. V roku 1928 názov na počesť padlých počas 1. Svetovej vojny zmenili na Bassano pod horou Grappa. Čo by sa mohlo preložiť aj ako Bassano na (od, pri) pálenke, vyrábanej zo zbytkov hrozna po vylisovaní šťavy na víno. To sme si veru nemohli nechať ujsť a hneď po návšteve Climaventy sme si prezreli vyše 2000 ročné mestečko. Nakoniec, i keď z rôznych strán, naše kroky väčšiny z nás viedli k najpríťažlivejšej pamiatke drevenému mostu Ponte Alpini, ktorý od poslednej obnovy má už viac ako 500 rokov a je postavený bez klincov. Z jeho oboch strán sú typické krčmy, v ktorých sa predáva Grappa z miestnej pálenice Nardiny.

V krčme pri drevenom moste. Prví degustátory objavili mandľovú chuť Grappy. Krčmár bol s nami očividne spokojný. Blaho z mandľovej Grappy prerušil až odchod autobusu

Tepelné čerpadlá na výstave v Miláne

 Výstavisko v Miláne patrí medzi najmodernejšie na svete. V jeho komfortných priestoroch, by sme možno v porovnaní napríklad s výstavou Aquatherm v Nitre čakali väčší dôraz na solárne kolektory a tepelné čerpadlá. Solárne kolektory však boli prezentované len nevýrazne a dá sa povedať, že ani popri ceste do Milána sme ich na strechách domov nevideli. Podľa pána Alessiho z Climavenety sú drahé a tak sa zatiaľ veľmi nepresadili. Tepelné čerpadlá firmy na výstave ponúkali i keď nie takým výrazným spôsobom ako u nás. Zväčšia ide o kombináciu chladenia a kúrenia, kde chladenie má prioritu.

Prevládala ponuka na TČ vzduch-voda

Logicky, vzhľadom na priemerné teploty v Taliansku ide najmä o TČ vzduch – voda. Takéto TČ ponúkali na výstave s chladivom R410A firmy Clivet, Mitsubishi, Carrier a ďalší. Carrier a Clivet ponúkali TČ s kompresorom On/Off. Mitsubishi aj s kompresorom s frekvenčne riadenými otáčkami. Všetky modely mali aj možnosť chladenia.

Duch Nariadenia o F plynoch

Chladivá na výstave ponúkali priamo firmy DuPont a Solvay. Nariadenie EK o fluorovaných plynoch ešte veľmi cítiť nebolo. Mnohé štítky na zariadeniach ešte neobsahovali povinnú informáciu, že sú naplnené skleníkovými plynmi. Druh a množstvo chladiva však áno. Prevádzkové denníky už výrobcovia dodávajú spolu s výrobkom.

Firma Fri3oilsystem ponúkala zariadenie na recykláciu chladív a preplach chladiacich okruhov. Toto zariadenie založené na separácii oleja od chladiva už popísali páni Ing. Kadlec a Ing Sabo na zasadnutí Sekcie CHKT SOPK 7.12. 2007 (pozri Správy 1/2008).

Kategórie dokumentu