Stánok Zväzu na IKK 2006

1.10.2006, Peter Tomlein

Na pozvanie VDKF sme sa zúčastnili výstavy IKK v Nürnbergu podobne ako v predchádzajúcich rokoch vlastným stánkom. Stánok zameraný na inšpekcie a diagnostiku sme úspešne zorganizovali. Autobus nám veci previezol a ešte ráno pred otvorením výstavy sme stánok inštalovali vrátane nášho funkčného modelu chladiaceho okruhu a meraní v reálnom čase s premietaním na stenu stánku. Vďaka najmä pomoci Fridricha Silla, Tibora Kovalčíka, Stanislava Tančáka, Ladislava Nagya a ďalších účastníkov autobusového zájazdu sme všetko efektívne a v danom čase úspešne stihli.

Rušno na našom stánku. Prezentovali sme sa našimi publikačnými a medzinárodnými aktivitami, z ktorých najznámejšia vo svetovej odbornej verejnosti je konferencia IIR Compressors. Jej dobrý zvuk a odozva najmä z tej poslednej v roku 2006 nás všade sprevádzali. Symbol konferencie zvončeky zo Zázrivej nám zo stánku zmizli hneď prvý deň.

Na výstavu sme ako každý rok zorganizovali autobus s celkom 27 účastníkmi, ktorí sa zišli večer na tradičnej spoločnej večeri. Rok 2007 bude výstavy IKK i bez výstavy Mostra Convegno. Určite sa však budeme stretávať na spoločných podujatiach zameraných najmä na realizáciu Smernice EK na fluórované plyny vo vzťahu k certifikácii fyzických i právnických osôb.

Kategórie dokumentu