Boli sme na Chillvente

1.10.2008, Peter Tomlein

Takmer 30 účastníkov sa 14-6.10.2008 zúčastnilo pracovnej cesty na po prvý krát organizovanú výstavu s názvom Chillventa, ktorá sa stala následníčkou po 26 ročníkov výstava IKK. Pri otvorení i na tlačovej konferencii Werner Rolles i Frank Heuberger spomenuli, že po neúspešnej výstave v Hannoveri v roku 2005 a snahe presunúť výstavu do Stuttgartu bolo rozhodnuté výstavu stabilizovať v dvojročnom cykle v spolupráci s Norimbergským výstaviskom. Vzhľadom na túto zmenu štart s cca 800 vystavovateľmi (880 v roku 2006) považujú za úspešný s predpokladom, že Chillventa sa stane vedúcou výstavou na svete. Počet návštevníkov predpokladajú ako pred dvomi rokmi okolo 30.000.

Vykurovanie, klimatizácia a chladenie sú spolu

Predávať nielen výrobky ale aj úspory CO2

Trh s tepelnými čerpadlami prudko expanduje najmä vo Švédsku, Francúzku a Nemecku. Dodávatelia však nedodávajú len tepelné čerpadlá, ale celé systémy. Cieľom je znížiť náklady, zvýšiť energetickú efektívnosť, použiť prírodné chladivá, znížiť emisie CO2.

Na tlačovej konferencii zľava koordinátori Rainer Jacobs pre sprievodný program, Karl Heinz Stawiarski za tepelné čerpadlá, Werner Rolles (riaditeľ Daikin Nemecko) bol koordinátorom celej výstavy podobne ako Thomas Ernst (riaditeľ pre komunikáciu fy Bitzer), a za Norimbergské veľtrhy pán Hufnagel a Petra Wolf riaditeľka pre vzťah s médiami

Prezident Zväzu pán Ladislav Nagy pri príhovore počas spoločnej večeri v hoteli Zur Post, ktorí dýchal životom typického bavorského sedliaka. Po večeri sme posedeli a vyriešili nie jeden problém i globálneho otepľovania.

Mysteriózne otvorenie výstavy

Otvorenie výstavy so stupňujúcim sa aplauzom vyvolali kúzelníci Andreas a Chris Ehrlich, ktorí vyčarovali tvár výstavy, šampanské na prípitok, dali do pohybu asi 250 prítomných, aby ukázali, že v spojení je sila, výsledkom je prekvapenie i uspokojenie. Na záver vytvorili atmosféru zimy a popriali magické zážitky na výstave.

Na pódium si zavolali hlavných koordinátorov Thomasa Ernsta a Wernera Rollesa a spolu s obecenstvom vytvárali atmosféru magického začiatku výstavy s myšlienkou, že ak sa spojí veľa ľudí potom sa veci dajú pohnúť dopredu

Kúzelníci z magickej kocky včarovali tvár výstavy

Zprava v príhovore hlavný koordinátor výstavy Werner Rolles uviedol, že za výstavu si svetovým významom nemôže byť zodpovedná jedna organizácia, musí to byť platforma a odrážať požiadavky trhu. Túto myšlienku podporil tiež prezident BIV Frank Heuberger. Vyzdvihol nástup tepelných čerpadiel a otázky vzdelávania certifikácie a súťaž mechanikov počas výstavy. Prezident ASHRAE Wiliam A. Harrison uviedol, že potrebujeme sofistikovanú, energetickú efektívnu, hygienicky bezpečnú chladiacu reťaz a energetickú certifikáciu budov ako dôležitý faktor na trhu. Podporujú zelené budovy. Poprial Chillvente veľa úspechov. Záver patril opäť kúzelníkom a atmosfére zimy.

Kategórie dokumentu