Rokovalo predstavenstvo Zväzu

1.4.2009, Peter Tomlein

Tento krát v nových priestoroch určených aj na školenia spoločnosti Daikin CE v Bratislave 6.3. 2009. Predstavenstvo sa zaoberalo štandardnými úlohami súvisiacimi s funkciou Zväzu doma i v zahraničí. Preberalo viaceré stanoviská vo vzťahu k obnoveniu a podpore učebného odboru chladiarenského mechanika, ktorý sa v súčasnosti skrýva pod úžitkovou technikou, ďalej stanoviská k tlakovým skúškam, preukazovaniu zhody chladiacich okruhov podľa Zákona č. 576/2002 Z.z. a podobne. Najväčší priestor bol venovaný dvom problémom a to:

  1. Tvorbe vyhlášky k zákonu o F plynoch
  2. Poplatkom do recyklačného fondu

V priestoroch určených na praktické školenie s reálnymi split, multi split, sky air, VRV klimatizačnými jednotkami a s tepelným čerpadlom. Napravo členov predstavenstva sprevádzali Ing. Jozef Kováč a Ing. Martin Durian

Tvorba vyhlášky k zákonu o F plynoch

Zľava za Envindom (združenie výrobcov k recyklácii výrobkov) obchodný riaditeľ Ing. Valent a generálny riaditeľ Ing. Ciran. Sprava členovia predstavenstva Zväzu

Zákon i pracovná verzia vyhlášky upresňujú požiadavky Nariadení ES o F plynoch na naše podmienky. Zákonné požiadavky sú už v legislatívnej rade vlády a tak hlavná pozornosť bola venovaná tvorbe vyhlášky, ktorá upresňuje požiadavky na hlásenia, certifikáciu, technické vybavenie, preukazovanie odborných znalostí, elektronickú evidenciu a podobne. Predstavenstvo vníma pozitívne prípravu realizácie zákona, vyhlášky. Povinností však výrazne pribudne a to si určite bude vyžadovať zvýšené úsilie.

Poplatky do recyklačného fondu

Predstavenstvo sa venovalo aj snahe vlády zaviesť poplatky do recyklačného fondu aj od veľkých chladiacich zariadení na kg hmotnosti. Keďže zneškodňovanie veľkých chladiacich zariadení je už zákonom riešené a je nad rámec požiadaviek relevantnej európskej legislatívy, bolo spracované stanovisko adresované predsedovi vlády.

Kategórie dokumentu