Recyklácia chladív na Slovensku

1.10.2007, Peter Tomlein

Retrospektíva a perspektíva

Problematiku recyklácie jednozložkových chladív otvoril 7.12.2007 na TSÚ Piešťany prezident Zväzu pán Ladislav Nagy. Uviedol skúsenosti zo zavádzania recyklácie vo firme Chladenie s.r.o. v Bratislave, ktorá recykláciu vykonáva ako službu od roku 2001. Cena recyklácie 40 Sk/kg síce nie je vysoká, je však potrebné chladivo na recykláciu dodať a tiež po recyklácii odobrať. Recyklované množstvá ani v jednom roku neprevýšili 500 kg/rok. Otázka, kde sú chladivá z vymieňaných zariadení a podobne, na nás nepríjemne dolieha. Účastníci sa však zhodli, že aj štát prostredníctvom SREP, či fondov získaných z poplatkov za CFC a HCFC chladivá ostal voči požiadavkám na podporu recyklácie chladív hluchý. V každom prípade hospodárenie s chladivami sa za posledné výrazne zmenilo. Emisie neustále klesajú. Otázkou ostáva, do akej miery podporí recykláciu zákaz používania nového chladiva R22 od 1.1. 2010.

Zľava o recyklácii viaczložkových HFCs chladív prednášali Ing. Ján Kadlec z Tegaplyn Praha a Ing. Ján Sabo z Linde TP Bratislava.

Recyklácia viaczložkových zeotrópnych chladív

Možnosti prezentovali Ing. Ján Sabo (Linde TP Bratislava) a Ing. Kadlec (Tegaplyn Praha). Pomocou vlastnej dodávateľskej siete chladív sú schopní vytvoriť zberný systém a sústrediť tak ekonomické množstvá k recyklácii v Prahe prípadne v Nemecku, kde sú inštalované potrebné zariadenia. Recyklácia chladív v Tegaplyn Praha je na obrázku.

Hore recyklačné zariadenie FRI3 OIL systém zabezpečujúce oddelenie oleja a pevných častíc od chladiva, následné zbavenie zbytkovej vlhkosti a kyslosti. Dosahuje čerpací výkon kvapaliny od 70 do 135 kg/hod v závislosti od tlaku chladiva. Vpredu fľaša na oddelený olej, napravo fľaša na chladivo a prístroj na zisťovanie prímesí a podielov jednotlivých zložiek v zmesiach chladív.

Kategórie dokumentu