Stratégia výstupu z chladiva R22

1.8.2007, Peter Tomlein

Pozor zásoby netvoríme. Zákon totiž zakazuje nielen uvádzanie na trh ale i použitie nového chladiva po 31.12. 2009. To znamená stratégiu výstupu z chladiva R22 si treba naplánovať tak, aby Vám nové chladivo na sklade k danému termínu neostalo!

Recyklované chladivo do 1.1.2015

V rokoch 2010 až 2014 bude možné udržiavať existujúce zariadenia v dobrom technickom stave v prevádzke s recyklovaným chladivom R22. Akonáhle však recyklované chladivo nebude k dispozícii, bude sa musieť realizovať výmena chladiva metódou drop in alebo retrofit. Odobrané chladivo R22 sa môže po vyčistení použiť na servis do konca roku 2014. Z nasledujúceho grafu je vidieť, že v roku 2005 sme doviezli ešte 33 ton chladiva R22. Ak by sme predpokladali 10 % únik, znamenalo by to, že v zariadeniach máme cca 300 ton chladiva R22. To je veľa a je zrejmé, že nám pri servise v roku 2010 bude chýbať.

Chladivá na drop in a retrofit

Chladivá pre drop in, nepoškodzujúce ozónovú vrstvu, určené pre R22 zariadenia:

R-422A R-22 pri stredných a nízkych teplotách chladenia
R-422B R-22 v chladičoch vody a pre nízke teploty chladenia
R-422D R-22 v chladičoch vody a pre stredné teploty chladenia
R-417A R-22 v stacionárnych klimatizáciách a pre stredné teploty chladenia
R-419A R-22 v stacionárnych klimatizáciách a pre stredné teploty chladenia

Z uvedených chladív je najviac používané trojzložkové zeotropné HFCs chladivo R417A (R125/R134a/R600) s teplotným sklzom 4-5 K s obsahom izobutánu, ktorý umožňuje miešateľnosť s minerálnymi olejmi.

Chladivá pre retrofit, nepoškodzujúce ozónovú vrstvu, určené pre R22 zariadenia:

R407C R-22 najmä v klimatizácii
R404A R-22 najmä v chladení
R427A  

Informujte svojich zákazníkov

Na Slovensku sa spotrebuje na úniky viac ako 25 ton chladiva R22 ročne. Toľko recyklovaného chladiva určite k dispozícii nebude. Výmena chladiva, či zariadenia znamená pre užívateľov zvýšené náklady, ktoré si mnohí potrebujú naplánovať. Preto je vhodné ich na túto skutočnosť postupne upozorniť a ponúknuť im vhodné riešenie.

Kategórie dokumentu