AREA na rázcestí

1.5.2008, Peter Tomlein

Naľavo Gerhard Neuhauser z Rakúska bol zvolený za nového prezidenta AREA. Napravo Joop Hoogkamer z Holandska prisľúbil, že bude vykonávať funkciu výkonného tajomníka dovtedy, kým predsedníctvo nenájde vhodné riešenie

AREA (európska asociácia firiem pre inštaláciu a servis chladiacich, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel), ktorej náš Zväz je korešpondujúcim členom, mala valné zhromaždenie a zasadnutie pracovných komisií v dňoch 9-10. mája vo Viedni. Tentokrát zasadnutiam pracovných komisií predchádzalo mimoriadne valné zhromaždenie a to z viacerých dôvodov. Muselo sa riešiť najmä personálne obsadenie funkcií v predsedníctve, keďže prezident Christian Scholtz (SRN – bývalý prezident VDKF), ktorý nastúpil do funkcie prezidenta len minulý rok v októbri, náhle odstúpil. Bývalý prezident AREA pán Norman Mitchell (UK), teraz vo funkcii hospodára vážne onemocnel a musel sa funkcie vzdať. Tretím nemalým problémom je zabezpečenie funkcie výkonného tajomníka. Po veľmi dobrej práci Róberta Berckmannsa (B), ktorý sa zúčastnil nášho valného zhromaždenia v roku 2004 v Bratislave spolu s Normanom Mitchellom, nastúpil do funkcie v roku 2006 Joop Hoogkammer (NL), ktorý však túto funkciu vykonával len popri svojom hlavnom povolaní. To sa prejavilo na poskytovaných službách s čím mnohí prejavili nespokojnosť. A tak sa začalo hľadať východisko. AREA nie je finančne tak zabezpečená, aby si mohla dovoliť sekretariát v Bruseli s výkonným tajomníkom na plný úväzok. Služby pre takéto menšie organizácii priamo v Bruseli poskytuje organizácia Orgalime.

Nový prezident

Hoci logickým nástupcom odstupujúceho prezidenta mal byť súčasný viceprezident Zoltán Attila z Maďarska, na návrh oboch anglických členov AREA bol odsúhlasený Gerhard Neuhauser (súčasný riaditeľ predsedníctva) z Rakúska, ktorý sa vzápätí sa ujal vedenia valného zhromaždenia a vo svojej funkcii si viedol veľmi dobre. Valné zhromaždenie navrhlo do predsedníctva pánov Per Vemorka (N), Graema Foxa z UK, Vernera Stenziga (Sp) a Lau Voersa (Dk). Nové voľby a rozdelenie funkcií v predsedníctve bude známe najneskôr na jesennom valnom zhromaždení koncom októbra v Bruseli. Týmto sa personálne otázky podarilo vyriešiť k spokojnosti všetkých krajín.

Zastúpenie výkonným tajomníkom v Bruseli bola dlho diskutovaná téma. Padol i návrh na jednoročnú rotáciu výkonných tajomníkov po jednotlivých krajinách. Angličania presadzovali zastúpenie organizáciou Orgalime. To sa spočiatku viacerým nepozdávalo, no nakoniec sa prijalo rozhodnutie urobiť zmluvu s Orgalime na jeden rok.

Kategórie dokumentu