Hlučnosť tepelných čerpadiel

18.1.2019, PT, SZ CHKT

Hlučnosť tepelných čerpadiel

Významný parameter tepelných čerpadiel a klimatizácie

            Všeobecne platí, že to čo sa pohybuje a je hlučné sa neukazuje, nezviditeľňuje, pretože už samotný pohyb evokuje pocit hluku.  Okrem hlučnosti a vibrácií sa však musí v prípade tepelných čerpadiel riešiť odvod kondenzátu a smerovanie výstupného vzduchu z výparníka, aby potencionálny šmykľavý povrch nikoho neohrozoval.

 

 

Na druhej strane, ak hlučné zariadenie umiestnime do rohu, uličky a podobne, tak narastá tzv akustická reflexia, inak povedané činiteľ smerovosti hluku označovaný Q, ktorý s počtom zvislých stien zamedzujúcich vyžarovanie zvuku rastie podľa obrázkov.

 

Rast parametra smerovosti hluku Q (2, 4, 8) v závislosti od zvislých stien

 

Akustický výkon na energetickom štítku

Uvedenie akustického výkonu vyžaduje Smernica EU číslo 813/2013. Deklarácia hlučnosti tepelných čerpadiel, ktorá musí byť uvedená na energetickom štítku., Požiadavky  od 26. septembra 2015 na hladina akustického výkonu tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel a kombinovaných tepelných zdrojov – sú uvedené v prílohe II v odseku 3 a nesmie prekročiť tieto hodnoty:

 

Sú to pomerne vysoké hodnoty akustického výkonu, keďže všeobecne sa požadujú nižšie hodnoty rozlíšené v oblastiach s bytmi počas dňa v rozsahu 40-50 dB a v noci 30-40 dB. Akustický výkon sa však postupne so vzdialenosťou od zdroja akustického tlaku postupne znižuje a vyjadruje sa hladinou akustického tlaku v rovnakých jednotkách a to decibeloch. To znamená, že hladina akustického tlaku so vzdialenosťou klesá.

 

Meranie hlučnosti - akustického tlaku

Očakáva sa revízia na také podmienky merania hlučnosti, ktoré umožní porovnávanie hlučnosti nezávisle od dizajnu tepelného čerpadla vo vzťahu k výkonu. Keďže prevádzka tepelného čerpadla je zväčšia možná s variabilnými otáčkami kompresora, ventilátorov, .. nie je zadefinovanie porovnateľných podmienok merania jednoduché. Používajú sa normy EN 12102:2013 o hlučnosti meranej pri teplotných testovacích podmienkách  podľa normy EN 14511:2013.

 

Akustický výkon versus akustický tlak

Akustický výkonje dôležitou hodnotou na porovnávanie hlučnosti, meraný v laboratórnych podmienkach. To znamená, že nezávisí od okolitých podmienok inštalovaného tepelného čerpadla. Označuje celkové emisie vyžarované do všetkých smerov.

 

Akustický tlak je orientačná miera hlučnosti meraná zvukokomerom alebo vnímaná ľudským uchom na určitom mieste. Je teda ovplyvnený vzdialenosťou a okolitými podmienkami. Obvykle sa udáva vo vzdialenosti 1 m od meraného zariadenia. Je dôležité udať vzdialenosť, v ktorej bol meraný.

 

Meranie hluku

 Meranie akustického tlaku sa robí cez mikrofón. Je to meranie akustickej energie vyslanej zo zdroja hluku a vyjadrenej v decibeloch alebo dBA. Z hľadiska hlučnosti je dôležitá odrazivosť, ktorá je nižšia na voľnom priestranstve nižšia Q=2, zvyšuje sa v blízkosti prekážok vysoká je najmä v kútoch Q=8.

 

 

Z uvedeného vyplývajú aj opatrenia na zníženie hlučnosti, ktoré spočívajú najmä v:

  1. vhodnom umiestnení
  2. znižovaní odrazivosti,
  3. pohlcovaní hluku,
  4. v pružnom uložení,
  5. optimalizovaní, regulovaní výkonu TČ.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 1/2019

Kategórie dokumentu