Zväz na Climatherme

1.4.2006, Peter Tomlein

Hala B2 stánok 106

Poradenstvo pre aplikácie tepelných čerpadiel

Zväz mal na Climatherme vlastný stánok ako jeden z odborných garantov výstavy. Náš stánok v spolupráci s piatimi firmami bol zameraný na poradenstvo v oblasti aplikácií tepelných čerpadiel.

Tepelné čerpadlá chceme podporovať tak, aby sme úspešne zaujali naše miesto na trhu

Navštívili nás po valnom zhromaždení

Náš stánok sme mali spolu s českým Zväzom. Navštívila ho i predsedkyňa sekcie pre tepelné čerpadlá pri S CHKT v ČR pani Vlasta Skalická.

Kategórie dokumentu