Zväz na Climatherme

1.4.2008, Peter Tomlein

Incheba hala B2 stánok 709 1-5. apríla 2008

Poradenstvo pre aplikácie tepelných čerpadiel a inšpekcií chladiacich okruhov

Zväz ako jeden z odborných garantov výstavy mal na Climatherme vlastný stánok. Spoločne s ním vystavovali aj firmy Fiving, ABC Food Machinery a Artemis so zameraním na poradenstvo v oblasti tepelných čerpadiel. Náš stánok propagoval merania na chladiacom okruhu a certifikáciu inštalatérov TČ v rámci EUCERT.HP.

Na našom stánku prebehli viaceré prezentácie vrátane pre študentov 5. ročníka SJF STU Bratislava. Na našom stánku sme prezentovali model chladiaceho okruhu, ktorý sme napojili na chladiaci okruh s meraním hodnôt v reálnom čase s možnosťou simulácie porúch. Výsledky boli premietané cez dataprojektor. Poskytovali sme tiež informácie k Nariadeniu o F plynoch a k TČ.

Kategórie dokumentu