Pôsobíme mimo SR

18.8.2009, SZ CHKT

  • AREA
  • IIR
  • UNEP
  • EHPA

AREA

Členmi AREA (Európske združenie asociácií reprezentujúcich technických pracovníkov v oblasti chladiacej, klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel) sme od roku 2004. Prostredníctvom AREA sa zúčastňujeme na pripomienkovaní a tvorbe dokumentov a právnych noriem pre náš odbor. Pracujeme, v technickej a vzdelávacej komisii. Členstvo v AREA nám umožňuje smerovať systém vzdelávania a certifikácie v súlade s vývojom v Európe. Bližšie na www.area.com.

IIR

Sme reprezentovaní nielen v rámci SV IIR, ale máme i priame kontakty na sekretariát IIR (Medzinárodný inštitút pre chladenie – medzivládna organizácia). Naša medzinárodná konferencia Kompresory, ktorú organizujeme od roku 1995 v dvojročnom cykle, bola v roku 2001 co_sponzorovaná a od roku 2004 je sponzorovaná IIR. Je zaradená do kalendára podujatí IIR. Bližšie na www.iir.org.

UNEP

Podieľame sa na práci komisie pre chladenie (RTOC) od roku 2002, kedy sme boli prizvaní na zasadnutie do Budapešti s prezentáciou nášho technicko-organizačného zabezpečenia vylúčenia látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme. Od toho času sa podieľame na tvorbe dokumentov tejto komisie. Bližšie na www.unep.com.

EHPA

V roku sme sa pridružili k projektu CER2, na časť zameranú na tvorbu vzdelávania a certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel na spoločnej európskej úrovni. Projekt, do ktorého bolo zapojených spočiatku sedem európskych krajín, bol koordinovaný Arsenalom Viedeň. V rámci projektu sme u nás zaviedli systém vzdelávania, vydali učebnicu a pripravili certifikačný proces. Po ukončení projektu v roku 2006 prevzala organizáciu uvedeného projektu EHPA (Európska asociácia pre tepelné čerpadlá). Preto v roku 2007 sme podali prihlášku do tejto organizácie. Bližšie na www.ehpa.com. Pôsobíme v komisiách pre vzdelávanie a štátkovanie kvality TČ.

Kategórie dokumentu