AREA zasadala

1.5.2005, Peter Tomlein

Vedenie AREA zľava Robert Berckmans (tajomník), Jean Jacquin (prezident), Joop Hoogkammer (hospodár). Napravo účastníci valného zhromaždenia z EÚ a Turecka

AREA – organizácia, ktorá združuje európske asociácie v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky mala 29.-30. apríla valné zhromaždenie v Nice, ktoré organizačne zabezpečila francúzka asociácia Sneffca. Prvý deň sa konali zasadnutia odborných komisií zameraných na stratégiu činnosti, technicko – ekonomické problémy v odbore, vzdelávanie a Leonardo projekt, ktoré vyvrcholením je súťaž o najlepšieho mechanika počas IKK. Na druhý deň sa dopoludnia konalo zasadnutie predsedníctva a popoludní valné zhromaždenie AREA

Smernica o F plynoch stále v centre pozornosti

Naľavo zo zasadnutia valného zhromaždenia. Napravo Attila Zoltán (Maďarsko), Peter Tomlein (Slovensko) a Jirko Brož (Česká republika)

Hlavná pozornosť je stále sústredená na ovplyvňovanie vývoja pri schvaľovaní nariadenia EK o F plynoch. V tejto súvislosti sa pozornosť zameriava na certifikáciu personálu, technické vybavenie a postupy pri výkone kontrol tesnosti.

Zatiaľ nie pre nás

 V oblasti vzdelávania je AREA nositeľom Leonardo projektu zameraného na chladiarenského mechanika. Predovšetkým na to, aké by mal mať zručnosti, vedomosti a tiež znalosti v oblasti podnikania a komunikácie so zákazníkom. Vyvrcholením Leonardo projektu je súťaž o najlepšieho mechanika, ktorá je zatiaľ pre nás nie príliš stavaná, pretože v západných krajinách účastníkmi sú už v podstate mechanici nielen s ukončenou školou ale i celkom cca trojročnou praxou. V našich podmienkach by to znamenalo nomináciu vytvoriť buď v spolupráci so solventnými firmami pre ich najlepších pracovníkov, alebo sponzorsky sa venovať príprave víťazov našej súťaže počas troch rokov. Ani na jednu z týchto možností zatiaľ nie sme pripravení. Problémom je aj požadovaná znalosť jazyka anglického, ktorého výučba na našich SOU nepatrí zatiaľ k ich prioritám.

Kategórie dokumentu