Prezident AREA Norman Mitchell navštívil firmu ABC Klima s.r.o. Bratislava

1.5.2004, Peter Tomlein

Zprava Ing. Richard Sebera, Norman Mitchell a Miroslav Kaniak pre bunkou (napravo) na recykláciu chladív. Na obrázku naľavo v diskusii k zabezpečeniu recyklácie chladív

Normana Mitchella prezidenta európskej asociácie dodávateľov chladiacej a klimatizačnej techniky (AREA) a zároveň riaditeľa rodinnej firmy zameranej na montáž a servis CHKT v Gloucesteri v Anglicku počas jeho návštevy 31.3. vo firme ABC Klima informovali Ing. Richard Sebera a Miroslav Kaniak zo servisného odboru. Hneď po úvodných formalitách sa rozbehla zaujímavá diskusia o frakcionácii chladiva R407C vo veľkých klimatizačných zariadeniach s premenlivým chladiacim výkonom. Pri zníženom chladiacom výkone sa z trojzložkového chladiva R407C (R32/R125/R134 23/25/52 %) odparujú najskôr zložky R32 a R125, ktoré vlastnia tvoria chladivo R410A (R32/R125 50/50%). Chladiaci okruh tak pracuje pri vysokých tlakoch. Dôsledkom je znížená výparná teplota, vynášanie oleja z kompresora, nebezpečie únikov, poškodenia spojov a podobne.

Pán Mitchell bol nadšený dokumentáciou o preventívnom servise, recykláciou chladív, skladovaním oleja a nezabudol za to ABC Klimu pochváliť aj na valzhromaždení.

Róbert Berckmans, tajomník AREA mal dvakrát šťastie v nešťastí

Prvýkrát to bolo na hraniciach pri vstupe do SR. Róbert nemal pas a naši colníci ho vrátili na rakúske územie. Bolo 15.00 hod. a Róbert stopom vycestoval späť do Viedne na Belgické veľvyslanectvo, kde mu vybavili dočasný pas a o 18.00 už bol opäť v Bratislave.

Druhýkrát to bolo počas nášho valného zhromaždenia 1. apríla na Inchebe v Bratislave. Po odprednášaní svojich príspevkov a zoznámení sa s celým priebehom nášho valného zhromaždenia sa Norman a Róbert išli pozrieť na výstavu Climatherm. Obaja si nechali tašky pri mne na stoličkách v prvom rade oproti predsedníckemu stolu. Keď sa Róbert vrátil, dal mi jednoduchú otázku: „Kde je moja taška“. Taška tam jednoducho nebola. V nej bol notebook, doklady, letenka, kľúče od auta a mobil.

Chýbal len mobil

Predstava, že takto sa skončí návšteva našich hostí bola hrozná. Táto správa by určite obletela našich kolegov v celej EÚ. V podstate sme boli bezmocní. Informovali sme organizátorov veľtrhu a bezpečnostnú službu. Malú nádej dávala taška nájdená na záchode, o ktorú nikto nejavil záujem. Našli sme v nej vizitku a mobilné číslo majiteľa. Pri našom volaní bol práve na polícii, kde hlásil stratu tašky. Tam sa nakoniec objavila aj taška Róberta. Chýbal len mobil. V ten deň už boli známe tri krádeže mobilov.

Kategórie dokumentu