Sprievodca F‐plynmi - Praktická príručka na uplatnenie Nariadenia č. 517/2014/EU

12.1.2015, SZ CHKT

Informácie pre technikov a osoby používajúce chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce fluórované skleníkové plyny

Kategórie dokumentu