Výkonný výbor IIR 15.6.2012 Paríž

18.7.2012, Peter Tomlein

          Slovenská republika je členom medzivládnej organizácie IIR (Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži), ktorá už vyše 100 rokov sa snaží viesť odbor chladenia dopredu. Vďaka tejto organizácii sa vedci na celom svete pravidelne stretávajú, pripravujú podmienky na publikačnú činnosť, spracovávanie vedeckých poznatkov a podobne. Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR má asi 10 členov. Z toho 5 sú vo funkciách IIR. Tento výbor sa pravidelne stretáva na konferenciách SZ CHKT, najbližšie to bude 8.11.2012 na hoteli Sitno.

Správa Didiera Coulomba

    Správa riaditeľa IIR Didiera Coulomba sa zaoberala prierezom celej činnosti IIR s dôrazom na publikačnú, informačnú, konferenčnú, kongresovú činnosť, spoluprácu s vládnymi nevládnymi organizáciami. IIR vypracovalo niekoľko stanovísk ku chladivám, skleníkovému efektu a podobne. Prezentuje sa nimi na svetových kongresoch a poradách napríklad ASHRAE, UNEP, UNIDO, FAO, IEA, ECLSA, REHVA a ďalších. Problémy s platbami členských príspevkov majú viac európske krajiny. Ďalšie ázijské i africké krajiny sú pozývané byť členmi IIR. Francúzko redukovalo dobrovoľný príspevok, ktorým podporovalo paralelné používanie francúzskeho jazyka, ktorého potreba stále klesá. Za posledný rok nezaplatilo Macedónsko, Poľsko, Srbsko, Dánsko, Cameroon, ...

    IIR vykonáva atraktívnu činnosť nutnú pre najmä mladých vedcov, ktorých počet medzi členmi IIR rastie. IIR je pripravené spustiť predaj kníh, časopisov, článkov, abstraktov cez www.iir.orgs priamymi platbami diferencovanými podľa členstva funkcií v IIR. Elektronický systém ešte nie je dokončený. Záujem o jeho využívanie najmä databázy Fridoc postupne rastie. Platby za využívanie môžu byť uplatnené len pri dostatočnom záujme o ponúkané služby.

Predsedníctvo zľava Jean Luc Dupont zodpovedný za informatizáciu, prekladateľka z A do F, Joachim Paul prezident IIR, Didier Coulomb, riaditeľ IIR, Susanne Phalippou, zodpovedná za konferenčnú činnosť

Kongres Jokohama´2015 a konferencia Papiernička´2013

    Japonský zástupca (Noboru Kagawa) sa stáva členom výkonného výboru ako organizátor IIR kongresu 2015 v Jokohame. Účastníci boli oboznámení s konferenciou Compressors´2013 v Papierničke a oslovené krajiny Japonsko, Kórea a Švédsko prejavili záujem o prácu vo vedeckom výbore konferencie.                                                             PT

Kategórie dokumentu