2012: Zoznam členov Slovenského výboru pre spoluprácu s Medzinárodným ústavom chladenia v Paríži (SV IIR)

18.7.2012, Peter Tomlein

Meno a adresa 

Spojenie  tel/fax/e-mail:

Funkcia

Doc. RNDr. Alexander Fehér,CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Park Angelinum 9, 041 54 Košice

+421 556 22 7665
+421 556 222 124
alexander.feher@upjs.sk

člen A1

Ing. Jozef Löffler
Výskumný ústav vzduchotechniky
Javorová 34, 921 01 Piešťany

+421 33 3902028
vuv@vuv.sk
vuv.mail@gmail.com

člen B2

Ing. Emanuel Godál
Technický skúšobný ústav, š.p. Piešťany, Krajinská cesta 2929/9,
 921 01 Piešťany

+421 33 7957202
godal@tsu.sk

Viceprezident D2

Ing. Belo Füri, PhD. 
Stavebná fakulta STU 
Radlinského 11, 813 68 Bratislava

+421 905 789 640
belo.furi@stuba.sk

člen B1

Doc. RNDr. Eva Čellárová, CSc. 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Mánesova 23, 041 54 Košice 

+421 556 324 711
eva.cellarova@upjs.sk

člen C1

Doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.
Slovenský zväz pre chladiacu. a klimatizačnú techniku (SZ KCHT)
900 41 Rovinka 

+421 245 646 971 
+421 905 400 922
zvazchkt@isternet.sk
http:/www.isternet.sk/szchkt/

Viceprezident E1
Predseda SV IIR

Prof. Ing. Václav Havelský, CSc.
Strojnícka fakulta STU
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 

+421 2 57296336 
vaclav.havelsky@stuba.sk

člen  E2

Ing. Michal Masaryk, CSc.
Strojnícka fakulta STU
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 

+421 2 57296342 
michal.masaryk@stuba.sk

člen SV IIR

RNDr. Pavol Ušak, CSc. 
Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 842 39 Bratislava 4

+421 254 775 820 linka 2949
+421 254 775 816
elekusak@savba.sk

člen SV IIR

Ing. Štefan Molokáč,CSc. 
Ústav exp. fyziky SAV,  
Watsonova 47, 040 01 Košice

+421 556 336 381
molokac@saske.sk

člen SV IIR

Ing. Daniel Čurka, PhD. 
Strojnícka fakulta STU 
Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava 1

+421 2 57296352
daniel.curka@stuba.sk

člen SV IIR

Ing. Vladimír Markech
Technický skúšobný ústav, š.p. Piešťany, Krajinská cesta 2929/9,
921 01 Piešťany

+421 33 7957225
chlad@tsu.sk

člen SV IIR

Ing. Libor Novák
Embraco Slovakia
Spišská Nová Ves

Libor.Novak@embraco.sk

Člen SV IIR

Kategórie dokumentu