EHPA silnie

1.6.2009, Peter Tomlein

Karl Ochsner (A, prezident EHPA), Thomas Nowak (SRN, tajomník EHPA), Brigitte Bach (A, viceprezidentka), Hermann Halozan (A, predseda kvalita TČ), Marin Forseén (Sv, hospodár)

 Musíme investovať do využitia OZE

Na valnom zhromaždení EHPA 19.5. v Linci predseda Karl Ochsner skonštatoval za uplynulý rok 100 % nárast počtu členov (výrobcovia, výskumné, testovacie organizácie, asociácie) z 36 na 76. Je to dané ohromujúcim nárastom predaja TČ, ktorý neustále stúpa. Dá sa povedať, že kopíruje rast cien ropy, plynu. Keďže v tomto roku cena ropy, klesla, dá sa očakávať aj zmiernenie rastu počtu inštalácií TČ. Napriek tomu tajomník EHPA Thomas Nowak vystúpil s víziou, že v roku 2020 bude v EÚ inštalovaných 65 mil. kusov TČ. Toto číslo je veľmi nadsadené, vzhľadom na súčasne inštalované necelé 2 mil. TČ. Motivoval sa potenciálnymi prínosmi TČ v prospech klimaticko-energetického balíčka (KEB), ktoré odhadol pri danom počte na 220 miliónov ton CO2 a 700 TWh z OZE. Tento trend je podporený aj v USA prehlásením Baraka Obamu: „Musíme investovať do využitia OZE“.

Kvalitatívne kritéria

DACH-EHPA

Aby sa teplo z OZE započítavalo, musia TČ splniť už vyššie uvedené kritérium. Prof. Halozan vedie technickú skupinu EHPA, ktorá rieši prechod zo štítkov kvality známych ako DACH (Nemecko, Rakúsko Švajčiarsko) na štítky EHPA, čiže celoeurópske. Podmienkou je, aby akreditovaná skúšobňa v danej krajine bola registrovaná a mala zastúpenie v EHPA. Zatiaľ EHPA registruje 5 skúšobní. Registrované skúšobne by mali TČ skúšať podľa noriem EN 14511 a 14825. Po splnení aj doplňujúcich kritérií (NS min. 10 rokov, servisná sieť, inštalačný návod), EHPA vydá štítok kvality (pozri Správy3/2009).

EPBD a TČ

TČ a EBPD (energetická hospodárnosť budov) sa majú radi. TČ významne znižujú spotrebu energie na m2 a tým umožňujú dostať budovu do vyššej energetickej triedy. EK by mala do 31.3.2010 priniesť všeobecne platnú metodiku na výpočet kWh/m2/rok vrátane prepočtu na emisie CO2. Podobne, ako pri výpočte účinnosti celkovej výroby elektrickej energie z primárnej energie aj v tomto prípade by sa mal použiť údaj podľa Eurostatu. V súčasnosti je to približne 0,4 kg CO2 na kWh elektrickej energie. V SR je to reálne 0,176 kg CO2/kWh EE, pričom vo vyhláške č. 625/2007 Z.z. je uvedených až 0,64 kg CO2/kWh EE. Z toho vyplýva, že je nutná novelizácia uvedenej vyhlášky, pretože hodnota 0,64 kg CO2/na vyrobenú kWh elektriny v SR nezodpovedá skutočnosti a pri jej používaní sú poškodzované, neprávom znehodnocované opatrenia vedúce k významným úsporám tepelnej energie vyžadujúcej určité navŕšenie spotreby elektrickej energie. Medzi také prípady patrí aj používanie tepelných čerpadiel, využitie odpadového tepla z chladiacich zariadení a ďalších technologických pochodov.

Kategórie dokumentu