Čo je nové v programe Leaklog 0.9.8

1.11.2011, Michal Tomlein

Leaklog 0.9.8 prinesie mnohé zmeny a vylepšenia, na ktorých sme pracovali od začiatku tohto roka.

Montážne listy

Leaklog teraz umožňuje vytvárať montážne listy zároveň s kontrolami. Ich definovaniu a spôsobu použitia sa venujeme v samostatnom článku.

Podpora viackompresorových okruhov

Možnosť zadať namerané hodnoty pre viac kompresorov v jednom okruhu bola jednou z najčastejších požiadaviek používateľov Leaklogu. Nový Leaklog umožňuje jednoduchým spôsobom definovať jednotlivé kompresory pri pridávaní okruhu.

Kompresory v okruhu

Tieto kompresory sa potom zobrazia v dolnej časti dialógového okna pri pridávaní kontroly, kde je potom možné vyplniť namerané hodnoty postupne pre jednotlivé kompresory.

Kompresory v kontrole

Okrem kompresorov je možné určiť aj vnútorné a vonkajšie jednotky okruhov. Leaklog umožňuje vytvoriť databázu jednotiek, ktoré sa potom už len priraďujú k okruhom.

Jednotky okruhu

Výkaz o činnosti kontrolóra

Leaklog teraz poskytuje prehľad o vykonaných kontrolách, opravách a vytvorených montážnych listoch pre každého kontrolóra. K tomuto prehľadu sa dostanete kliknutím na jedného z kontrolórov v „Zozname kontrolórov“ a potom na tlačidlo „Kontrolór“.

Výkaz o činnosti kontrolóra

Iné zlepšenia

 • Zoskupenie premenných na stránke „Podrobnosti o kontrole“ podľa tabuliek, do ktorých patria.
  Podrobnosti o kontrole
 • Možnosť zadať len niektoré hodnoty pri kontrole, pričom nezadané sa nezobrazia na stránke „Podrobnosti o kontrole“. Názov premennej pri zadanej hodnote je vyznačený tučným písmom, pričom je vždy možné kliknutím naň zrušiť zadanie.
  Zadaná a nezadaná hodnota
 • Možnosť usporiadať zoznamy podľa viacerých stĺpcov.
 • Možnosť vybrať obchodného partnera z ponuky pri vytváraní záznamu o nakladaní s chladivom.
  Výber obchodného partnera
 • Možnosť definovať viac kontaktných osôb pre zákazníka.
  Viac kontaktných osôb

Testovanie

Informácie ako získať predbežnú testovaciu verziu programu Leaklog 0.9.8, ako aj pokyny pre záujemcov o testovanie, nájdete na fóre.

Kategórie dokumentu