Vzdelávacia komisia EHPA, právne úpravy v Nariadení využitia OZE

1.10.2008, Peter Tomlein

Zasadala pod vedením jej predsedkyne Dr. Brigity Bach 30. Októbra v Arsenal Viedeň. Komisia sa skladá z národných koordinátorov zodpovedných za certifikáciu inštalatérov tepelných čerpadiel podľa konceptu, ktorý vznikol v rámci projektu EK a EHPA prevzala na seba realizáciu. EHPA zároveň ponúka koordináciu úlohy zabezpečenia adekvátneho vzdelania vyplývajúcej z právnej úpravy Nariadenia o využití obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Táto úprava by mala byť schválená v EP ku koncu tohto roka.

 

Významné úpravy

Zľava Thomas Nowak (tajomník EHPA), Stephan Stumpf (Rakúsko), Bengt Sangström (Švédsko), Jussi Hirvonen (Fínsko). Bengt prednáša zmeny v manuáli pre lektorov. Napravo budova s fotovoltaickými článkami, solárnym chladením, solárnymi kolektormi a tepelnými čerpadlami vybudovaná podľa návrhu Arsenal Viedeň, ktorý v súčasnosti monitoruje jej spotrebu počas prvého roku prevádzky

Okrem požiadavky na vzdelávanie táto právna úprava prináša zavedenie nízkopotencionálneho tepla medzi OZE. To znamená tepla zo vzduchu, vody a zeme, teda toho tepla, ktoré využívajú tepelné čerpadlá. O to sme sa snažili ako zväz už v roku 2006. Rokovali sme na MH SR, prijímali sme stanovisko na valnom zhromaždení 2007, ktoré sme poslali pánovi ministrovi i predsedovi vlády. Zdá sa, že po dvoch rokoch, sa s našim úsilím stotožní aj európsky parlament. Týmto sa umožní členským krajinám EÚ započítať prínosy z TČ nielen do úspor energie a zníženia emisií CO2, ale tiež z hľadiska využívania OZE.

 

Manuál pre školenia a špecifikácia laboratórií

Špecifikáciu technického vybavenia laboratórií na školenie uviedol Stephan Stumpf. Môžeme skonštatovať, že dané požiadavky spĺňame. Zväz vlastní tri modely tepelných čerpadiel vzduch–vzduch, vzduch-voda a voda-voda. K meraniam používame nielen jednoduché meracie prístroje, ale aj najmodernejšiu meraciu techniku s vyhodnocovaním cez počítač. Dodržiavame tiež manuál školenia. Radíme sa ku krajinám, ktoré systém úspešne zaviedli.

Certifikácia nie je jednorazové zhodnotenie

S certifikáciou už majú viaceré krajiny problém. Totiž tu už nejde len o vyškolenie, úspešné zloženie skúšok a odovzdanie osvedčenia, ale o pravidelné zhodnotenie vykonávanej činnosti a týmto spôsobom obnovovanie certifikátov. Tu sa názory rôznia. Sú krajiny, ktoré vzdelanie považujú raz za dosiahnuté a opakovanou certifikáciou sa nemienia zaoberať. Certifikovať však majú záujem firmy, ktoré by mali pravidelne preukazovať zhodu s požadovaným personálnym a technickým vybavením.

Kategórie dokumentu