Vzdelávacia komisia EHPA v Budapešti

1.3.2008, Peter Tomlein

Naľavo Geologický inštitút v Budapešti. Napravo členov komisie z celej Európy víta predseda Béla Adam predstavil Maďarskú asociáciu pre tepelné čerpadlá, ktorá vznikla v roku 2003. Ročne inštalujú 20-30 TČ aj o veľkosti 2,2 MW. Napravo riaditeľ maďarského združenia pre chladiacu a klimatizačnú techniku Zoltán Attila. Naľavo Bengt Sandström zo Švédska

Zasadala v historickej budove Geologického inštitútu postavenej v roku 1900. Geologický inštitút bol založený v polovici 19 storočia a v súčasnosti poskytuje potrebné údaje pre hodnotenie geologického potenciálu pre získanie geotermálneho tepla či už vysokoteplotného vhodného na priame energetické využitie alebo nízkoteplotné vhodné pre tepelné čerpadlá k zvýšeniu jeho teplotnej úrovne.

Program rokovania vzdelávacej komisie EHPA

Komisiu viedla podpredsedníčka EHPA Brigitte Bach z Arsenal Viedeň a tajomník EHPA Thomas Nowak. Program bol zameraný na pripomienkovanie pravidiel činnosti vzdelávacej komisie, doplnenie webstránky EHPA (Európskej asociácie pre tepelné čerpadlá) o vzdelávanie v rámci EU.CERT-HP – inštalatérov tepelných čerpadiel. Vzdelávanie sa dostalo do popredia vďaka Európskou komisiou pripravovanej stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE), v ktorej nielen že už sú tepelné čerpadlá zvýraznené ako technické zariadenia využívajúce OZE, ale sú zadefinované aj požiadavky na potrebné vzdelávanie. Tepelné čerpadlá zvýrazňujú svoju pozíciu medziinými technickými zariadeniami využívajúcimi OZE, pretože vyrábajú teplo vtedy, keď ho potrebujeme, využívajú elektrickú energiu, ktorú si vieme vyrobiť doma a ktorá má pomerne stabilný vývoj cien, neprodukujú sa pevné nečistoty, nezvyšuje sa produkcia skleníkových plynov a ich použitie neovplyvňuje významne napríklad ceny dreva, potravín a podobne. To sa už nedá rovnako povedať o ostatných OZE.

Certifikácia inštalatérov TČ

 Prebieha už podľa projektu EHPA vo viacerých krajinách EÚ vrátane nás. Cena sa pohybuje od takmer 2000 Eur po 200 Eur (u nás). Školenia sú väčšinou 5 dňové ojedinele i 6 dňové. Tendencie sú priviesť účastníkov k samoštúdiu. Neposkytnúť im testové otázky a tých, ktorí skúšky nezvládnu musia prísť ešte raz alebo končia. Úspešnosť na skúškach je rôzna. Od približne 77 %. Z toho vyplýva, že skúšky sa väčšinou berú prísne.

V rámci EÚ je zatiaľ necelých 1000 certifikovaných inštalatérov. Okrem absolvovania školenia a skúšky je dôležitou podmienkou doložiť pred tým ako je vydaný certifikát, že uchádzač sa podieľal, respektíve realizoval inštaláciu minimálne jedného TČ, čo je potrebné doložiť potvrdením dodávateľa, zákazníka a dohliadajúceho certifikovaného inštalatéra. To isté platí aj pri obnovovaní certifikátu raz za tri roky.

Kategórie dokumentu