Postup podávania žiadostí na tepelné čerpadlá

25.9.2010, Peter Tomlein

Podávanie žiadostí podľa smernice európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie o udelenie osvedčení článok 14 (3) o odborných znalostiach podľa metodiky EU.CERT.HP koordinovanej EHPA a certifikátu odbornej spôsobilosti na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa metodiky SZCHKT a EHPA.

Certifikát o odbornej spôsobilosti FO a PO na inštaláciu tepelných čerpadiel bude pridelený len členom SZ CHKT.

Podávanie žiadosti o osvedčenie o odborných znalostiach na inštaláciu tepelných čerpadiel

 1. Kliknite na tento odkaz: http://szchkt.org/a/ziadosti_tc/osvedcenie
  1. Zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, alebo ak prihlasovacie údaje nemáte, registrujte pracovníka, ktorého prihlasujete na školenie
   1. Po vyplnení údajov, príde na zadanú emailovú adresu email s prihlasovacím heslom
   2. Prihláste sa pomocou zvoleného prihlasovacieho mena a prijatého hesla
  2. Vyplňte formulár
  3. V ďalšej časti kliknite na doklady, ktoré prikladáte k žiadosti. Pre kategóriu TČ nie sú povinné (kópie dokladov priložte k žiadosti):
   • elektrotechnická spôsobilosť min. § 21 vyhl. č. 508/2009 Z.z.
   • certifikát na spájkovanie (zváranie) podľa STN EN 13133
  4. Vypíšte prehľad o dosiahnutej kvalifikácií a praxi (kópie dokladov o najvyššom vzdelaní a správnej inžinierskej praxe priložte k žiadosti)
  5. Vypíšte fakturačnú adresu
  6. Zaškrtnite kam chcete ísť na školenie (v prípade TČ sa hláste do Rovinky)
  7. Skontrolujte si Vašu emailovú adresu. Musí byť funkčná.
  8. Odošlite žiadosť kliknutím na Vytvoriť a zaslať žiadosť.
  9. Žiadosť  príde aj na Vašu emailovú adresu. Vytlačte, skontrolujte (ak je chybná urobte novú), podpíšte, doplňte o kópie požadovaných dokladov a prineste so sebou na školenie a skúšku.
  10. Žiadosť sa zašle automaticky aj na SZ CHKT
  11. Budete vyzvaní webmastrom na zaplatenie skúšky
  12. Budete vyzvaní školiacim strediskom na účasť na školení a platbu za školenie
 2. Absolvujete školenie a skúšky – získate osvedčenie o odborných znalostiach

Oznamovanie údajov na tepelné čerpadlá

 1. Kliknite na tento odkaz: http://szchkt.org/a/cert/companies/hp_main
 2. Zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, alebo ak prihlasovacie údaje nemáte, registrujte kontaktnú osobu spoločnosti
  1. Po vyplnení údajov, príde na zadanú emailovú adresu email s prihlasovacím heslom
  2. Prihláste sa pomocou zvoleného prihlasovacieho mena a prijatého hesla
 3. Ak ste ešte nezaregistrovali Vašu spoločnosť po prihlásení sa zobrazí formulár na registráciu, ktorý vyplňte
 4. Kliknite na Zadať údaje za rok ...
  1. Vyplňte tabuľku o zamestnancoch. Vložte číslo osvedčenia –meno zamestnanca sa zobrazí (na základe len žiadosti o osvedčenie, vydá sa len dočasný certifikát)
  2. Vyplňte tabuľku štatistických údajov a/alebo údaje o inštaláciách TČ. Ak sú údaje nulové, bude vydaný dočasný certifikát.
  3. Skontrolujte vložené údaje a uložte
  4. Opäť skontrolujte vložené údaje. Ak sú chybné kliknite na Zadať údaje za rok ... a máte možnosť ich opraviť
  5. Ak sú správne, potvrďte správnosť údajov a oznámte údaje
 5. Oznamovanie údajov vykonajte uvedeným spôsobom každý rok do 31. Januára – ak tak neurobíte Váš certifikát nebude obnovený.

Kontakt

V prípade problémov kontaktujte: 

Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá

Pani Zdenku Nagyovú, Danielku Samekovú

Telefonický kontakt: 031/5501674