Program vzdelávania a certifikácie montérov a opravárov tepelných čerpadiel

1.2.2005, Peter Tomlein

Na obrázku naľavo je model na výuku chladiaceho okruhu. Napravo na obrázku zakresľujú účastníci chladiaci obeh do P-h diagramu. Pochopenie výpočtu COP je nutné pre zvládnutie školenia a skúšok a to napriek tomu, že školení sú často i kúrenári bez chladiarenského vzdelania.

Prihlásili sme sa ako pridružená krajina do projektu EÚ, ktorého cieľom je vytvoriť spoločnú základňu pre školenia a certifikáciu montérov a opravárov tepelných čerpadiel. Projektu sa zúčastňuje 7 krajín EÚ. Naštartovaný bol začiatkom roku 2004. Učebné texty by mali byť vypracované a oponované do septembra 2005 a prvé školenia lektorov by mali prebehnúť do konca roku 2005. Prvé školenia a certifikácie odborníkov na inštalácie
a servis tepelných čerpadiel podľa programu uznaného na úrovni EÚ by mali prebehnúť v roku 2006.

ARSENAL Viedeň

Na obrázku naľavo účastníci školenia diskutujú pri jednom z modelov tepelného čerpadla. Na vedľajšom obrázku je vidieť niekoľko ďalších. Všetci výrobcovia mali záujem bezplatne namontovať svoje tepelné čerpadlo za účelom výuky.

Je lídrom projektov v tejto oblasti vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti školení a skúšok, počtu inštalovaných tepelných čerpadiel, ktoré v Rakúsku vyrába viacero výrobcov a testuje ich práve skúšobňa Arsenal Viedeň. Rakúsko zastúpené Prof. Halozanom z TU v Grazi reprezentuje tepelné čerpadlá aj v rámci IIR. Rakúsko je tiež členom medzinárodného združenia pre tepelné čerpadlá so sídlom v Holandsku a je iniciátorom aj viacerých medzinárodných projektov.

Kategórie dokumentu