Elektronické faktúry SZ CHKT a CO CHKT

20.7.2010, SZ CHKT

Elektronické faktúry vydané Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku a Certifikačným orgánom pre chladiacu a klimatizačnú techniku vo formáte PDF sú podpísané elektronickým podpisom certifikačnej autority CA Disig.

Pre úspešné overenie elektronicky podpísaného PDF je potrebné mať nainštalovaný certifikát CA Disig v prehliadači Microsoft Internet Explorer (od decembra 2008 je nainštalovaný predvolene). Ak tento certifikát nemáte nainštalovaný, môžete si ho stiahnuť vo formáte DER z tejto stránky. Po stiahnutí súbor otvorte a nainštalujte.

Následne je potrebné previesť tieto konfiguračné úpravy:

1. V programe Adobe Reader stlačte klávesovú skratku Ctrl+K.

2. Program otvorí konfiguračnú tabuľku. V ľavom menu vyberte položku "Security" a následne v pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo "Advanced Preferences..."

3. V novootvorenom okne vyberte záložku "Windows Integration"

4. Označte všetky zaškrtávacie políčka v konfiguračnom okne a svoju voľbu potvrďte kliknutím na tlačidlo "OK" postupne vo všetkých zostávajúcich tabuľkách.

5. Vypnite Adobe Reader a znova otvorte faktúru.

Po vykonaní úprav sa elektronické faktúry vydané SZ CHKT alebo CO CHKT budú zobrazovať v programe Adobe Reader s platným certifikátom vydaným certifikačnou autoritou CA Disig.

Kategórie dokumentu