2009: Zoznam členov Slovenského výboru pre spoluprácu s Medzinárodným ústavom chladenia v Paríži (SV IIR)

3.6.2009, SZ CHKT

Meno a adresa Spojenie tel/fax/e-mail: Funkcia
1. Ing. Ľudomil Pastor, CSc.
Strojnícka fakulta STU
Námestie slobody 17,
812 31 Bratislava
02 57296528, 02 52961725
pastor@sjf.stuba.sk
priv.: 02 45943208
0903750467
predseda SV, B1,Výk. výbor IIR, delegát SR
2. Ing. František Jäger, CSc.
Elektrotechn. ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 842 39 Bratislava
02 54775820 ,3 ,6+2660, 54775816,
elekjage@savba.sk
priv: 02 653119070703 7793322
podpredseda/A3
3. Doc. RNDr. Alexander Fehér,CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Park Angelinum 9
041 54 Košice
055 6227665
055 6222124
člen A1/2
4. Ing. František Chovanec, CSc.
Elektrotechnický ústav SAV Dúbravská cesta 9,842 39 Bratislava           
02 54775820+2949,
02 54775816
elekchov@savba.sk
člen A1/2
5. Doc. RNDr. Eva Čellárová, CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Mánesova 23,
041 54 Košice                      
095 6324711 člen C1
6. MVDr. Szöke
Mevak a.s. 949 91 Nitra
087 512255,
priv. 087 515280
člen C1  
7. Ing. Milan Ondrejmiška
Nový Calex a.s.Továrenská 49
953 36 Zlaté Moravce                        
0814 5024300,
0814 5014923
0814 5024003                                                  
člen B2
8. Doc. Ing. Karol Ferstl, CSc.
Strojnícka fakulta STU Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava                             

02 397804,
02 361725
397804                                    

člen  E1
9. Doc. Ing. Václav Havelský, CSc.
Strojnícka fakulta STU
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
02 361725,
02 3596339,
02 361725
havelsky@dekan.sjf.stuba.sk
člen  E2
10. Ing. Michal Masaryk, CSc.
Strojnícka fakulta STU Námestie slobody 17,
812 31 Bratislava                              
02 361725,
02 3596340
02 361725                               
člen

11. Ing. Jozef Šellej, CSc.
Výskumný ústav energetický Bajkalská 27,
827 21 Bratislava                                 

02 53421069
02 53421033                                 
člen  
12. Mgr. Beata Urbanová
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Hlboká 2, 833 36 Bratislava                                    
02 4383512
02 383529                                      
prizývaný člen
13. Ing. Ivan Georgiev, CSc.
Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19,
827 15 Bratislava                   
02 48541505
/43330158
georg@hefaist.economy.gov.sk
prizývaný člen
14. Ing. Peter Tomlein, CSc.
Slov. zväz pre chlad. a klim. techniku
900 41 Rovinka

02 45980420,
02 45980420
zvazchkt@isternet.sk
http:/www.szchkt.org

člen D2
15. Doc. Ing. Peter Sklenka, CSc.
KMaS MF SPU Nitra                          
087 32297
0905 636083
člen

Kategórie dokumentu