Čo je nové v programe Leaklog 0.9.6

3.3.2010, Michal Tomlein

Leaklog 0.9.6 prináša nové funkcie, zlepšenia a opravené chyby.

Novinky

 • import zákazníkov a okruhov z CSV súborov (možné vytvoriť v programoch ako Microsoft Excel alebo OpenOffice.org Calc)
 • spájanie databáz
 • oznámenie prevádzkovateľa (hlásenie na ministerstvo)
 • export do PDF na šírku
 • pridaný zoznam záznamov o nakladaní s chladivom, údaje o obchodnom partnerovi
 • pridané chladivo R23

Zlepšenia

 • pri pridávaní opravy v jednoduchom záznamníku sa oprava asociuje s vybraným zákazníkom
 • chladivo pridané v nominálnej kontrole sa pripočítava k chladivu v okruhu
 • zjednodušenie: doplnené chladivo sa už nerozdeľuje na doplnené nové a zhodnotené (v existujúcich databázach sa tieto dve automaticky sčítajú), zhodnotené chladivo sa už tiež nedelí na zhodnotené na sklad a zákazníkovi
 • možnosť odstrániť databázu zo zoznamu nedávno otvorených databáz (pravým kliknutím)
 • zrýchlenie načítavania Agendy
 • zlepšený filter
 • Agenda: kontroly do 30 dní vyznačené žltou farbou

Opravené chyby

 • teplota sa už počíta z relatívnych tlakov
 • nominálne kontroly už nevykazujú nadlimitný únik
 • pridávanie opráv opravené
 • opravené zaseknutie po dokončení oznamovania údajov

Kategórie dokumentu