F plyny ako chladivá 4 - Úniky

21.10.2009, Peter Tomlein

Základné informácie zisťovania únikov na stacionárnom, prepravnom chladení a klimatizácii

Kategórie dokumentu