Valné zhromaždenie AREA

1.10.2008, Peter Tomlein

Naľavo Per Vemork (No), Lars Voers (Dk), Franz Seyfried (A), Jan Reijmers (Nl), napravo Stefani Wolgarten a Werner Häcker (DE- nové vedenie VDKF)

Viedol ho prezident AREA Gerhard Neuhauser. Riešilo rozpočet pre rok 2009, v ktorom SZ CHKT bude naďalej figurovať len ako korešpondujúci člen. Z AREA vystúpila SNEFCA (F), z dôvodu nesúhlasu s nasmerovaním aktivít AREA cez Orgalime. V rokovaniach s novým vedením SNEFCA sa bude pokračovať. V Nórsku sa tri zväzy zlúčili a vytvorili organizáciu VKE (Ventilation, Refrigeration, Energy). AREA sa obzerá aj po členoch z ďalších európskych krajín vrátane Ukrajiny, Ruska, pobaltských štátov a pod.

Rokovania AREA by mali prebiehať aj formou video konferencií, aby sa šetrili cestovné náklady. Bude sa pokračovať vo vydávaní elektronického mesačníka.

Zníženie náplne chladiva

Attila Zoltán (Hu) Grzegorz Michalski (Pl) Jirko Brož (ČR), Jirko Dobiášovský (ČR), Scott Gleed (UK) Peter Bachman (DE), Valentino Verzotto (I)

Výsledky MiniRef projektu za 2,3 mil Eur prezentoval Van der Sluijs (Nl). Zníženie dávky chladiva dosiahli najmä vďaka uplatneniu mikrokanálových výmenníkov tepla, ktorých rozmery sú do 1 mm. Porovnávali okruhy s amoniakom a s chladivom R507 avšak za nerovnakých podmienok a tak, i keď zníženie dávky chladiva i zvýšenie energetickej efektívnosti sa dosiahlo, nedalo sa to jednoznačne vyjadriť v percentách a podobne.

Plán aktivít AREA

Určite v centre pozornosti bude naďalej nariadenie o F plynoch. Dôležité však je tiež správne uplatňovanie PED, EPBD. Do pozornosti sa dostávajú stále viac normy pre kvalitu ako ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000 a podobne. Rozdiely medzi krajinami sú značné aj vo vzťahu k vylučovaniu HCFC a tiež i HFC chladív. Výrazné rozdiely sú v zavádzaní nových technológií s prírodnými chladivami. A tak tém do budúcnosti je dosť.

Kategórie dokumentu