Všetky články

Správy 3/2023

26.3.2023, SZ CHKT

Správy 2/2023

4.3.2023, SZ CHKT

Špeciálna chladnička chladí gama detektory na 90 K

31.1.2023, PT, SZ CHKT

Kryogénny plyn je zmesou 8 plynov 

7-8% CF4 (freón R14) a 20-25% neón, zvyšok sú uhľovodíky a dusík

SAV hľadá servisnú firmu

Používa sa bežný chladničkový kompresor a J-T dýza na chladnom konci. Popri tepelnom výmenníku je v okruhu zaradená aj frakčná kolóna na oddeľovanie kvapiek mazacieho oleja spolu s vyššie vrúcimi zložkami zmesi. Chladivo nie je dostupné od pôvodného výrobcu. 

 

Medzi potenciálne problémy patrí:

  1. nevie sa objem okruhu. Nevieme presne ani...

CHLADENIE 2023 - EKOSERVIS 2023

31.1.2023, PT, SZ CHKT

ktoré na základe prihlášok navrhne nezávislá skupina odborníkov, vedeckých pracovníkov v Slovenskom výbore pre spoluprácu s Medzinárodným inštitútom pre chladenie (SV IIR). 

Ocenenie Chladenie 2023, ktoré má hodnotu predovšetkým morálnu a sponzorstva nad propagáciou, bude udelené výrobku chladenia respektíve výrobku chladenie podporujúce v rôznych oblastiach použitia vrátane klimatizácie a tepelných čerpadiel, predovšetkým výrobku s energetickými úsporami...

Týždeň zelených budov – príklady priťahujú

31.1.2023, PT, SZ CHKT

Spilka, Jurkovičová tepláreň, Westend Plazza v Bratislave

Podujatie GREEN BUSINESS BREAKFAST bolo venované téme Udržateľné budovy a mestá v čase energetickej krízy. Podujatie organizovala SKGBC Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) v rámci Týždňa zelených budov 2022, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj.

Rastúce ceny energií a otázka ich dostupnosti budú dôležitou témou nielen počas nasledujúcej vykurovacej...

Systémy skladovania fluktuačne vyrobenej tepelnej energie (TES) podľa IIR

31.1.2023, PT, SZ CHKT

IIR práve uverejnila novú informačnú správu o systémoch skladovania tepelnej energie (TES), ktorú vypracoval Renato Lazzarin, prezident sekcie IIR E o klimatizácii, tepelných čerpadlách a rekuperácii energie.

Táto správa zdôrazňuje, že dopyt po energii je zriedka stabilný a že jeho variácia si často vyžaduje nadrozmernosť systémov premeny energie na uspokojenie špičkového dopytu. Na druhej strane, dodávky energie nemusia byť stabilné, čo je zvyčajne prípad...

AREA v Nariadení uprednostňuje zachovanie súčasného phase down

31.1.2023, PT, SZ CHKT

Nepodporuje zákazy chladív s GWP nad 150 pre nové zariadenia už od roku 2027. Zákazy ovplyvňujú náhradné diely a komponenty, čo znamená, že môže byť problém udržiavať a opravovať existujúce zariadenia. To je v rozpore so stratégiou obehového hospodárstva EÚ a iniciatívou EÚ pre trvalo udržateľné produkty (SPI). 

Navrhované zákazy

Komplexný zákaz neplniteľných nádob je vítaný. Na druhej strane zákaz stacionárnych splitových klimatizačných zariadení a...

Real Alternatives sa snaží o obnovu projektu k alternatívnym chladivám

31.1.2023, PT, SZ CHKT

Aj keď krajiny ako Veľká Británia, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, nordické krajiny a podobne si idú svojou cestou zabehnutých školení na CO2 a HC chladivá, krajín okolo REAL Alternatives projektu zásluhou Marca Buoniho sa stále schádzajú online a diskutujú progres v jednotlivých krajinách.