Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. december 2023 skúška F plyny I, II Štúrovo 40 0  Áno

Komentár

LEN pre INSULMASTER - Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly