DOS-TRADING spol. s r. o.

Názov firmy: DOS-TRADING spol. s r. o.
IČO firmy: 00614971

Ulica: Kremnička 3
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97405

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť DOS-TRADING spol. s r. o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 8.1.2019 8.1.2019
2017 17.5.2018 21.5.2018