ÚACH SAV

Názov firmy: ÚACH SAV
IČO firmy: 00586919

Ulica: Dúbravská cesta 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 84536

Webová stránka: www.uach.sav.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť ÚACH SAV je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I - Skladník.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 10.1.2019 10.1.2019
2017 11.1.2018 11.1.2018
2016 27.1.2017 28.1.2017
2015 27.1.2016 27.1.2016
2014 15.7.2015 15.7.2015