Dopravný podnik Bratislava,a.s.

Názov firmy: Dopravný podnik Bratislava,a.s.
IČO firmy: 00492736

Ulica: Olejkárska 1
Mesto: Bratislava
PSČ: 814 52

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Dopravný podnik Bratislava,a.s. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 7.1.2019 7.1.2019
2017 18.1.2018 18.1.2018
2016 11.1.2017 11.1.2017
2015 11.1.2016 11.1.2016
2014 12.1.2015 12.1.2015
2013 10.1.2014 10.1.2014
2012 10.1.2013 10.1.2013
2011 25.1.2012 25.1.2012
2010 24.6.2011 24.6.2011