Pneuset s.r.o.

Názov firmy: Pneuset s.r.o.
IČO firmy: 47887303

Ulica: Vajanského 1028/144
Mesto: Spišské Vlachy
PSČ: 05361

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Pneuset s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 27.6.2019 1.7.2019
2017 29.1.2018 29.1.2018
2016 29.6.2017 29.6.2017