ZIDA, s.r.o.

Názov firmy: ZIDA, s.r.o.
IČO firmy: 47611499

Ulica: Pri kastieli 5
Mesto: Holíč
PSČ: 90851

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť ZIDA, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 16.1.2019 16.1.2019
2017 3.1.2018 3.1.2018
2016 3.2.2017 3.2.2017
2015 21.3.2016 4.5.2016