Ladislav Kiss - Chladservis

Názov firmy: Ladislav Kiss - Chladservis
IČO firmy: 47400951

Ulica: Pažitná ul. 379/2
Mesto: Ohrady
PSČ: 93012

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Ladislav Kiss - Chladservis je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 16.1.2019 9.1.2019
2017 31.1.2018 31.1.2018
2016 30.1.2017 31.1.2017
2015 26.1.2016 27.1.2016
2014 3.2.2015 4.2.2015
2013 28.1.2014 28.1.2014