Pneuservis SPEED

Názov firmy: Pneuservis SPEED
IČO firmy: 47129841

Ulica: Malé Leváre 432
Mesto: Malé Leváre 432
PSČ: 90874

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Pneuservis SPEED je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 11.1.2019 11.1.2019
2017 30.1.2018 30.1.2018
2016 26.4.2017 26.4.2017
2015 13.1.2016 13.1.2016
2014 26.8.2015 26.8.2015