APPU,s.r.o.

Názov firmy: APPU,s.r.o.
IČO firmy: 46489185

Ulica: Na Výhone 742
Mesto: Borský Mikuláš
PSČ: 90877

Webová stránka: www.autovanek.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť APPU,s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2018 28.1.2019 28.1.2019
2017 30.1.2018 30.1.2018
2016 2.1.2017 2.1.2017
2015 7.6.2016 7.6.2016